Wens je deel te nemen aan onze organisatie of neem je graag een bestuurstaak op je, ... aarzel niet! Wij staan open voor je inbreng of suggesties. Contacteer de voorzitter : GERDA LIPPENS (09/357 43 96) Of via het secretariaat : L Lippens Weststraat 168 9940 Sleidinge 09/357 55 64 Wij doen organiseren meermaals tochten, (culturele) uitstappen, info- en vormingsavonden... zowel voor jong als oud. Je raadpleegt dan best de activiteiten via Uit in Vlaanderen. Jaarlijkse activiteiten voor de jonge gezinnen zoals de sinterklaas ronde, twee maal een tweedehandsbeurs, een creanamiddag, paasontbijtzwemmen enzovoorts, ... Alle leden zijn welkom op het ledenfeest en vergadering, info- en vormingsavonden... Wij hebben een dienstverlening naar onze leden zoals kinderoppas en bieden vermindering (via reductiekaart) aan voor De Lijn 10 beurtenkaart, Spoorkaarten, GSM kaarten, Bioscoop tickets... Vanuit de hoofdorganisatie bestaan nog meer (gezins-) ondersteunende diensten en informatie. Info voor de afdeling Sleidinge: 09 357 55 64,  Laurent Lippens, Weststraat 168